ГОЛОВНА

русский

     Мегамаркет (ДБН,СНіП,ГОСТ,ДСТУ,сметні) - супермаркет нормативної документації  
товарів: 0 шт.

на суму: 0 грн.

Будівельні нормативи * Нормативи з охорони праці * Нормативи з протипожежної безпеки * Нормативи з санепіднагляду * Нормативи з нафтогазовій галузі
 

 

Нові надходження

* ДСТУ EN 10216-4:2015 (EN 10216-4:2013, IDT) Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби з нелегованої та легованої сталі зі спеціальними властивостями для зниженої температури

* ДСТУ EN 15090:2015 (EN 15090:2012, IDT) Взуття для пожежників

* ДСТУ EN 1866-3:2015 (EN 1866-3:2013, IDT) Вогнегасники пересувні. Частина 3. Вимоги щодо складання, конструкції, опору тиску вуглецевих вогнегасників, що відповідають EN 1866-1

* ДСТУ EN 1866-2:2015 (EN 1866-2:2014, IDT) Вогнегасники пересувні. Частина 2. Вимоги до конструкції, опору тиску та механічних випробувань вогнегасників з максимально допустимим тиском, які нижче або дорівнює 30 бар, що відповідають EN 1866-1

* ДСТУ-Н 7915:2015 Система технологічної документації. Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування

* ДСТУ 3849:2018 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги

* НПАОП 10.0-5.45-13 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу

* ДСТУ EN 1866-1:2014 Вогнегасники пересувні. Частина 1. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань (EN 1866-1:2007, IDT)

* ДСТУ EN 13120:2014 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (EN 13120:2009+A1:2014 , IDT)

* ДСТУ EN 50131-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 1. Загальні вимоги (EN 50131-1:2006, EN 50131-1:2006/A1:2009, EN 50131-1:2006/IS2:2010, IDT)

* ДСТУ EN 15182-3:2017 (EN 15182-3:2007 + A1:2009, IDT) Стволи ручні пожежні. Частина 3. Стволи PN 16 для формування суцільного струменя та/або струменя з одним фіксованим розпилювальним насадком

* ДСТУ EN 81-77:2015 (EN 81-77:2013, IDT) Вимоги техніки безпеки до конструкції та монтажу ліфтів. Специфічне використання пасажирських і вантажопасажирських ліфтів. Частина 77. Ліфти з урахуванням сейсмічних умов

* Перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

* ДСТУ ISO 2439:2005 Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом втискування (ISO 2439:1997, IDT)

* ДСТУ 7028:2009 Рослинництво. Гранули хмелю. Технічні умови

* ДСТУ EN 923:2008 Клеї. Терміни та визначення понять (EN 923:2005+А1, IDT)

* ДСТУ EN 10139:2018 (EN 10139:2016, IDT) Штаба вузька з низьковуглецевої сталі без покриву для холодного формозмінення. Технічні умови постачання

* Наказ N 49 від 30.01.2015 р. Про впорядкування питань погодження структурними підрозділами апарату ДСНС України програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

Популярні

* ДСТУ Б А.2.4-2-95 СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспортові.

* ДБН Б.1.1-4-2002 СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування.

* ГОСТ 22687.2-85 Стійки циліндричні залізобетонні ценрифугированные для опор високовольтних ліній електропередачі. Конструкція і розміри.

* НПАОП 64.2-1.08-96 Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях

* РД 51-02-110-89 Апарати опалювальні газові побутові з водяним контуром. Методи випробування на надійність

* РД 34.45-51.300-97 Об'єм і норми випробувань електроустаткування

* ГОСТ 12.2.117-88 ССБТ. Преси гідравлічні. Вимоги безпеки

* ДСТУ EN 13201-2:2016 (EN 13201-2:2015, IDT) Положення про консультативну науковотехнічну раду при УДПО МВС України

* Наказ N 868/613 від 21.12.2009 р. Ареометри та циліндри скляні. Технічні умови

* ТУ 26-02-1009-85 Клапани дихальні КДС. Технічні умови.

* ГОСТ 3282-74 Дріт сталева нізкоуглеродістая загального призначення. Технічні умови

* Наказ N 144 від 21.08.2003 р. Щодо віконання рішення спільного засідання колегій Держжітлокомунгоспу та Держбуду від 30 ліпня 2003 долі № 35/50

* Є категорії працівників, наприклад, економіст, бухгалтер, конструктор та інші, які не працюють в умовах дії шкідливих виробничих чинників і не підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду, але мають певні загальні захворювання, які не перешкоджають їм працювати по вищезазначених професіях. Не виключено, що такі працівники унаслідок раптового погіршення здоров'я можуть померти на робочому місці. Деякі фахівці служб охорони праці вважають, що в таких випадках необхідно складати акт формою Н-1. На мою думку, це протіворечит п. 10 Положень про порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. А як правильно?

* ПІ 5.1.12-105-2000 Примірна інструкція з охороні праці для акумуляторників

* ПІ 1.1.23-310-2004 Примірна інструкція з охороні праці для електромонтера з ремонту апаратурі релейного захисту та автоматики

* ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера

* ДСТУ EN 10111:2008 Оліва моторна Славол ОМ 15/4070 Супер.

* ДСТУ 7302:2013 Превентор плашковий для капітального ремонту свердловин ПП - 180x35

Каталог будівельних нормативних документів

* А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)

* Б. МІСТОБУДІВНІ нормативні документи (НД)

* В. ТЕХНІЧНІ нормативні документи (НД). Технології виробництва

* Г. РЕКОМЕНДОВАНІ нормативні документи (НД) , ПОСІБНИКИ

* Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА

* СУМІЩЕНІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО І БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (НТП)

* Нормативно-правові акти з паспортизації об'єктів будівництва. Обстеження, оцінка технічного стану

* Нормативно-правові акти з ліцензування будівельної діяльності

* Інформація про нормативно-правові документи органів Держнагляду

* Землеустрій

* ТС. Свідоцтва підтвердження придатності будівельних виробів

* Нормативні документи на монтажні і спеціальні роботи (супровід "ДК Укрмонтажспецбуд")

* Нормативні документи, що використовуються на об'єктах електроенергетичної галузі

* Законодавчі акти України якими керується будівельна галузь

 

Каталог нормативних документів з охорони праці

* Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

* 01 Сільське господарство

* 02 Лісове господарство

* 05 Рибне господарство

* 10 Видобування вугілля і торфу

* 11 Видобування вуглеводнів

* 13 Видобування металевих руд

* 14 Видобування нерудних корисних копалин

* 15 Харчова промисловість

* 16 Тютюнова промисловість

* 17 Текстильна промисловість

* 18 Виробництво готового одягу та хутра

* 19 Виробництво шкіри та шкіряного взуття

* 20 Оброблення деревини і виробництво виробів

* 21 Целюлозно-паперова промисловість

* 22 Видавнича справа

* 23 Коксохімічне, нафтопереробне виробництво та ядерне паливо

* 24 Хімічне виробництво

* 25 Гумова та пластмасова промисловість

* 26 Виробництво неметалевих мінеральних виробів

* 27 Металургія

* 28 Оброблення металу

* 29 Виробництво машин та устатковання

* 31 Виробництво електричних машин і апаратури

* 32 Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв'язку

* 33 Виробництво медичних, вимірювальних, оптичних приладів та інструментів, годинників

* 35 Виробництво іншого транспортного устатковання

* 36 Виробництво меблів, іграшок та інших виробів

* 37 Оброблення відходів

* 40 Вироблення електроенергії, газу, тепла

* 41 Збір, очищення та розподілення води

* 45 Будівництво

* 51 Оптова торгіля і посередництво у торгівлі

* 52 Роздрібна торгівля товарами та їх ремонт

* 55 Готелі, ресторани, громадське харчування

* 60 Наземний транспорт

* 61 Водний транспорт

* 62 Авіаційний транспорт

* 63 Транспортні послуги

* 64 Пошта і зв'язок

* 65 Фінансова діяльність, страхування

* 72 Інформатизація

* 73 Дослідження та розробки

* 74 Надання послуг

* 75 Державне управління

* 80 Освіта

* 85 Охорона здоров'я та соціальна допомога

* 90 Асенізація, прибирання вулиць, оброблення відходів

* 92 Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту

* 93 Індивідуальні послуги

* Охорона надр

* 30 Виробництво канцелярських приладів та електронно-обчислювальних машин

* 34 Виробництво автомобілів

* 50 Торгівля транспортними виробами та їх ремонт

* Міжнародні документи у царині праці

* 12 Видобування уранових руд

* 91 Громадська діяльність

 

Каталог нормативних документів з протипожежної безпеки

* А. Загальнодержавні нормативні акти

* Б. Міжгалузеві нормативні акти

* В. Галузеві нормативні акти

* Нормативні акти Міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, дія яких поширюється на підпорядковані їм підприємства, установи, організації

* Міждержавні стандарти з питань пожежної безпеки

* Державні стандарти України з питань пожежної безпеки

* Галузеві стандарти з питань пожежної безпеки

* Нормативні документи в галузі будівництва з питань пожежної безпеки

 

Каталог нормативних документів з санітарно-епідеміологічного нагляду

* Загальні питання

* Гігієна

* Епідеміологія

* Методи контролю

* Держсанепіднагляд

* Ветеринарія

* Каталог будівельних нормативних документів

* Каталог робочих документів Мінрегіонбуду

* Каталог нормативних документів з комунального господарства

* Каталог нормативних документів промисловості, пов'язаної з будівництвом

* Каталог нормативних документів з охорони праці

* Каталог робочих документів Держнагляду, інструкції з охорони праці

* Стандарти, які використовуються для організації процесу охорони праці

* Каталог нормативних документів по санітарно-епідеміологічному нагляду

* Каталог нормативних документів з пожежної безпеки

* Каталог нормативних документів нафтогазової галузі

* Каталог нормативних документів по типу документа  Rambler's Top100 Copyright © 2006-2009 Мегамаркет - супермаркет нормативної та довідкової документації All rights reserved.
При використанні матеріалів сайту обов'язкове активне посилання на megamarket.co.ua.
Лінки: Регістрації, каталоги, лічильники, партнери...