ГОЛОВНА

русский

     Мегамаркет (ДБН,СНіП,ГОСТ,ДСТУ,сметні) - супермаркет нормативної документації  
товарів: 0 шт.

на суму: 0 грн.

Будівельні нормативи * Нормативи з охорони праці * Нормативи з протипожежної безпеки * Нормативи з санепіднагляду * Нормативи з нафтогазовій галузі
 

 

Нові надходження

* ДСТУ 4267:2003 Рулончики паперу туалетного із макулатури. Технічні умови

* ДСТУ ISO 7010:2009 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих місцях і в місцях громадської призначеності (ISO 7010:2003, IDT)

* ДСТУ 4764:2007 Скраби косметичні. Загальні технічні умови

* ДСТУ 4186:2003 Засоби гігієни ротової порожнини рідкі. Загальні технічні умови

* ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97) Шампуні та піномийні засоби. Метод визначення загальної забрудненості мікроорганізмами

* ДСТУ EN 12881-2:2014 Конвеєрні стрічки. Випробування на займістість моделюванням пожежі. Частина 1. Випробування великою пожежею (EN 12881-2:2005+A1:2008 , IDT)

* ДСТУ EN 12016:2014 Електромагнітна сумісність. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Несприйнятливість

* НАПБ А.02.004-2015 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій

* ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

* ДСТУ ISO 14005:2015 Системи екологічного управління. Настанови щодо поетапного запровадження системи екологічного управління, використовуючи оцінювання екологічних характеристик (ISO 14005:2010, IDT)

* ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови

* ДСТУ EN 60332-3-25:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-25. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум''я. Категорія D (EN 60332-3-25:2009, IDT)

* ДСТУ EN 60332-3-24:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум''я. Категорія C (EN 60332-3-24:2009, IDT)

* ДСТУ EN 60332-3-23:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум''я. Категорія B (EN 60332-3-23:2009, IDT)

* ДСТУ EN 60332-3-22:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум''я. Категорія A (EN 60332-3-22:2009, IDT)

* ДСТУ EN 60332-3-21:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум''я. Категорія A F/R (EN 60332-3-21:2009, IDT)

* ДСТУ EN 60332-3-10:2013 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум''я. Устатковання (EN 60332-3-10:2009, IDT)

* ДСТУ EN 13501-6:2016 (EN 13501-6:2014, IDT) Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 6. Класифікація електричних кабелів за реакцією на вогонь

Популярні

* Усереднена вартість матеріалів в поточних цінах без урахування ПДВ за станом на 1 січня 2001 року

* ДСТУ Б А.1.1-48-94 ССНБ. Матеріали будівельні. Методи визначення теплофізичних властивостей. Терміни і визначення.

* ГОСТ 21829-76 Система «людин - машина». Кодування зорової інформації. Загальні эргономические вимоги

* НАОП 1.4.10-1.37-90 Правила охорони праці в ливарному виробництві

* ГКД 34.20.507-2003 Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж

* Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортнімі засобамі

* НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях

* Про державну реєстрацію (перереєстрацію) дезінфекційних засобів

* НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем

* Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пітань охороні праці в заставах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерство освіти і науки України

* МУ 2410-81 Методичні вказівки по профілактиці несприятливої дії виробничого шуму на організм підлітків

* Розкажіть, будь ласка, про встановлені чиннім законодавством розміри одноразової допомоги потерпілим на виробництві. І чи існують сьогодні обмеження сумі щомісячної страхової віплаті потерпілому?

* Чи є підставою вісновок медиків про стан алкогольного сп яніння потерпілого не сплачуваті йому допомогу по тимчасовій непрацездатності?

* ПІ 1.4.74-340-2005 Примірна інструкція з охороні праці для слюсаря-судноремонтника

* Про зобов'язання судновласника у разі хвороби, травми або смерті моряків

* ТУ У 30802090.002-2000. Мастіло Агрінол ІП-1.

* ТУ У 320.00136751.024-97 Матеріал тампонажній полегшеній безусадочній типу МТПБ.

* Наказ N 206 від 01.07.2016 р. Лічильник газу Г6С

Каталог будівельних нормативних документів

* А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)

* Б. МІСТОБУДІВНІ нормативні документи (НД)

* В. ТЕХНІЧНІ нормативні документи (НД). Технології виробництва

* Г. РЕКОМЕНДОВАНІ нормативні документи (НД) , ПОСІБНИКИ

* Д. КОШТОРИСНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА

* СУМІЩЕНІ НОРМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО І БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ (НТП)

* Нормативно-правові акти з паспортизації об'єктів будівництва. Обстеження, оцінка технічного стану

* Нормативно-правові акти з ліцензування будівельної діяльності

* Інформація про нормативно-правові документи органів Держнагляду

* Землеустрій

* ТС. Свідоцтва підтвердження придатності будівельних виробів

* Нормативні документи на монтажні і спеціальні роботи (супровід "ДК Укрмонтажспецбуд")

* Нормативні документи, що використовуються на об'єктах електроенергетичної галузі

* Законодавчі акти України якими керується будівельна галузь

 

Каталог нормативних документів з охорони праці

* Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

* 01 Сільське господарство

* 02 Лісове господарство

* 05 Рибне господарство

* 10 Видобування вугілля і торфу

* 11 Видобування вуглеводнів

* 13 Видобування металевих руд

* 14 Видобування нерудних корисних копалин

* 15 Харчова промисловість

* 16 Тютюнова промисловість

* 17 Текстильна промисловість

* 18 Виробництво готового одягу та хутра

* 19 Виробництво шкіри та шкіряного взуття

* 20 Оброблення деревини і виробництво виробів

* 21 Целюлозно-паперова промисловість

* 22 Видавнича справа

* 23 Коксохімічне, нафтопереробне виробництво та ядерне паливо

* 24 Хімічне виробництво

* 25 Гумова та пластмасова промисловість

* 26 Виробництво неметалевих мінеральних виробів

* 27 Металургія

* 28 Оброблення металу

* 29 Виробництво машин та устатковання

* 31 Виробництво електричних машин і апаратури

* 32 Виробництво устатковання для радіо, телебачення та зв'язку

* 33 Виробництво медичних, вимірювальних, оптичних приладів та інструментів, годинників

* 35 Виробництво іншого транспортного устатковання

* 36 Виробництво меблів, іграшок та інших виробів

* 37 Оброблення відходів

* 40 Вироблення електроенергії, газу, тепла

* 41 Збір, очищення та розподілення води

* 45 Будівництво

* 51 Оптова торгіля і посередництво у торгівлі

* 52 Роздрібна торгівля товарами та їх ремонт

* 55 Готелі, ресторани, громадське харчування

* 60 Наземний транспорт

* 61 Водний транспорт

* 62 Авіаційний транспорт

* 63 Транспортні послуги

* 64 Пошта і зв'язок

* 65 Фінансова діяльність, страхування

* 72 Інформатизація

* 73 Дослідження та розробки

* 74 Надання послуг

* 75 Державне управління

* 80 Освіта

* 85 Охорона здоров'я та соціальна допомога

* 90 Асенізація, прибирання вулиць, оброблення відходів

* 92 Сфера відпочинку, розваг, культури та спорту

* 93 Індивідуальні послуги

* Охорона надр

* 30 Виробництво канцелярських приладів та електронно-обчислювальних машин

* 34 Виробництво автомобілів

* 50 Торгівля транспортними виробами та їх ремонт

* Міжнародні документи у царині праці

* 12 Видобування уранових руд

* 91 Громадська діяльність

 

Каталог нормативних документів з протипожежної безпеки

* А. Загальнодержавні нормативні акти

* Б. Міжгалузеві нормативні акти

* В. Галузеві нормативні акти

* Нормативні акти Міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, дія яких поширюється на підпорядковані їм підприємства, установи, організації

* Міждержавні стандарти з питань пожежної безпеки

* Державні стандарти України з питань пожежної безпеки

* Галузеві стандарти з питань пожежної безпеки

* Нормативні документи в галузі будівництва з питань пожежної безпеки

 

Каталог нормативних документів з санітарно-епідеміологічного нагляду

* Загальні питання

* Гігієна

* Епідеміологія

* Методи контролю

* Держсанепіднагляд

* Ветеринарія

* Каталог будівельних нормативних документів

* Каталог робочих документів Мінрегіонбуду

* Каталог нормативних документів з комунального господарства

* Каталог нормативних документів промисловості, пов'язаної з будівництвом

* Каталог нормативних документів з охорони праці

* Каталог робочих документів Держнагляду, інструкції з охорони праці

* Стандарти, які використовуються для організації процесу охорони праці

* Каталог нормативних документів по санітарно-епідеміологічному нагляду

* Каталог нормативних документів з пожежної безпеки

* Каталог нормативних документів нафтогазової галузі

* Каталог нормативних документів по типу документа  Rambler's Top100 Copyright © 2006-2009 Мегамаркет - супермаркет нормативної та довідкової документації All rights reserved.
При використанні матеріалів сайту обов'язкове активне посилання на megamarket.co.ua.
Лінки: Регістрації, каталоги, лічильники, партнери...